1ª Posición – Jorge Rapallo

2ª Posición – Celia García
3ª Posición – Manuel Pérez