1ª Posición – Alfredo Romero

2ª Posición – Manuel Pérez
3ª Posición – Asunción Galera